2022-03-09 23:03 updated by hoanhdung created: 2022-02-02

Ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng là gì? 8 điều sau giúp bạn thành công, thăng tiến trong công việc

Trong thương mại, quản lý chuỗi cung ứng (Supply chain management viết tắt là SCM) là quản lý luồng hàng hóa và dịch vụ bao gồm:

+ Lưu trữ và di chuyển nguyên vật liệu thô, hàng tồn kho trong quá trình sản xuất 

+ Thành phẩm (sản phẩm) và hàng hóa dịch vụ

+ Đơn hàng từ khách hàng cuối thông qua điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ được hoàn thành.

Trong công nghệ phần mềm:

Nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, người dùng cuối, đơn hàng, hậu cần trong chuỗi cung ứng được quản lý tự động bằng phần mềm logistic và quản lý chuỗi cung ứng dựa trên nền tảng công nghệ số.

Như vậy trong một chuỗi cung ứng: các mạng lưới, doanh nghiệp, kênh và địa điểm là các nút được kết nối, liên kết (hoặc có liên quan), kết hợp với nhau trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng cuối (end user). Hãy cùng Esell tìm hiểu sâu và chi tiết hơn ngay sau đây:

Mục lục nội dung:

1.Định nghĩa Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng là "phân tích, thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện triển khai, kiểm soát và giám sát các hoạt động của chuỗi cung ứng. Trong đó mục tiêu là:

 • Tạo ra giá trị (ròng)
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng cạnh tranh
 • Tận dụng tối đa hậu cần của thế giới
 • Đồng bộ hóa giữa cung với cầu và đo lường hiệu suất của chuỗi cung ứng

Nền tảng của SCM chủ yếu dựa vào kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật hệ thống, quản lý hoạt động, hậu cần, mua sắm, công nghệ thông tin và tiếp thị, trong đó các kênh tiếp thị đóng một vai trò quan trọng, là cầu nối giữa cung và cầu trong quản lý chuỗi cung ứng. Với cách tiếp cận là: tích hợp, đa ngành, đa phương pháp và nỗ lực để thực hiện điều đó.

Nghiên cứu hiện tại trong quản lý chuỗi cung ứng là các chủ đề có liên quan đến sự đề cao đến tính bền vững và quản lý rủi ro, hơn các chủ đề khác. Một khái niệm quan trọng được thảo luận trong SCM là khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Có ý kiến phát biểu “vấn đề con người” của SCM, là các vấn đề về tính minh bạch / khả năng hiển thị, đạo đức, nội bộ hội nhập và quản lý nguồn nhân tài / nhân sự là các chủ đề từ trước đến nay vẫn không được giải thích sâu trong việc nghiên cứu về nó. Những điều này sẽ được giải quyết triệt để bằng phần mềm DMS do Esell phân phối độc quyền với module tính năng là Logistic và quản lý chuỗi cung cứng.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là một loạt các hoạt động cần thiết để lập kế hoạch, kiểm soát và thực hiện dòng sản phẩm: từ nguyên liệu đến sản xuất ra thành phẩm, và phân phối theo cách tiết kiệm nhất có thể. SCM là công việc lên kế hoạch tổng thể và thực hiện những quy trình cần thiết sao cho tối ưu nhất dòng thông tin, nguyên liệu và vốn trong những chức năng bao gồm lập kế hoạch nhu cầu thực tế, tìm nguồn cung cấp, quản lý nhà máy sản xuất, hàng tồn kho và hậu cần hoặc vận chuyển và lưu trữ.

Mặc dù có cùng mục tiêu với kỹ thuật chuỗi cung ứng, quản lý chuỗi cung ứng tập trung vào cách tiếp cận dựa trên quản lý và kinh doanh truyền thống hơn, trong khi kỹ thuật chuỗi cung ứng tập trung vào mô hình toán học.

3. Các chức năng chính

Quản lý chuỗi cung ứng là một cách tiếp cận đa chức năng bao gồm:

 • Quản lý việc luân chuyển nguyên vật liệu thô vào một tổ chức
 • Các khía cạnh nhất định của quá trình chế biến nguyên vật liệu thành hàng hóa thành phẩm
 • Vận chuyển sản phẩm cuối từ tổ chức vận chuyển đến tận tay người tiêu dùng cuối (end user).

Khi các tổ chức cố gắng tập trung vào năng lực cốt lõi, để trở nên linh hoạt hơn, họ giảm quyền sở hữu các nguồn nguyên liệu và kênh phân phối.

Các chức năng này, ngày càng được chuyển cho các công ty khác có thể thực hiện các hoạt động này tốt hơn hoặc hiệu quả hơn về chi phí. Tăng tối đa số lượng những tổ chức tham gia vào vấn đề nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả nhất, cán bộ quản lý phải giảm thiểu sự kiểm soát áp dụng cho những hoạt động hậu cần mỗi ngày.

Ít kiểm soát hơn và có nhiều đối tác tham gia chuỗi cung ứng, sẽ dẫn đến nội dung là khái niệm quản lý chuỗi cung ứng. Quản lý chuỗi cung ứng có mục đích chính là nâng cao sự hợp tác, sự tin tưởng giữa các đối tác tham gia chuỗi cung ứng, do đó cải thiện khả năng hàng hóa bị tồn kho và tốc độ luân chuyển hàng ra khỏi kho. trong phần này chúng ta phải liên lạc với tất cả các nhà cung cấp, nhà cung cấp và sau đó chúng tôi phải thực hiện một số so sánh sau đó chúng tôi phải đặt hàng.

4. Mức độ quan trọng

Mức độ quan trọng

Những tổ chức sẽ nhận ra rằng, họ phải luôn gắn kết vào các chuỗi cung ứng / mạng lưới có năng lực, để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu và nền kinh tế mạng. Trong mô hình quản lý mới của Peter Drucker (1998), khái niệm rằng: mối quan hệ kinh doanh này sẽ vượt ra khỏi phạm vị một truyền thống của doanh nghiệp và nó tìm cách tổ chức toàn bộ quy trình kinh doanh xuyên suốt trong một chuỗi giá trị của nhiều công ty tham gia.

Trong nhiều năm trở về đây, công nghệ thông tin, lĩnh vực gia công phần mềm và toàn cầu hóa đã cho phép nhiều tổ chức, chẳng hạn như Dell và Hewlett Packard, vận hành thành công mạng lưới cung ứng hợp tác trong đó từng đối tác kinh doanh riêng biệt sẽ tập trung vào các hoạt động chiến lược chính.

Mạng lưới cung ứng liên tổ chức này có thể được thừa nhận là một hình thức tổ chức mới. Tuy nhiên, với sự tương tác phức tạp giữa những người tham gia, cấu trúc mạng không phù hợp với các danh mục "thị trường" cũng như "hệ thống phân cấp". Sẽ không chắc loại hiệu suất nào sẽ tác động đến các cấu trúc nút mạng lưới cung ứng đó là khác nhau, các công ty có thể có nhưng một số thì lại không, những điều kiện tiên quyết để phối hợp và sự cân bằng sẽ tồn tại giữa các bên tham gia. Nhưng hầu như biết rất ít về nó.

Từ khía cạnh hệ thống, nếu cấu trúc nút mạng phức tạp sẽ được tách riêng thành những doanh nghiệp thành phần riêng lẻ. Theo truyền thống, các công ty trong mạng lưới cung ứng tập trung vào đầu vào và đầu ra của quá trình, mà ít quan tâm đến hoạt động quản lý nội bộ của những người tham gia cá nhân khác. Do đó, việc lựa chọn cơ cấu kiểm soát quản lý nội bộ được biết là có ảnh hưởng đến công việc của công ty địa phương.

Trong thập kỷ hiện tại và tương lai, các đổi thay trong môi trường kinh doanh là nguyên nhân thúc đẩy mạng lưới chuỗi cung ứng được phát triển mạnh hơn.

Thứ nhất, do kết quả của quá trình toàn cầu hóa và sự gia tăng của các công ty đa quốc gia, quan hệ đối tác kinh doanh, liên minh chiến lược, liên doanh, và, các yếu tố quan trọng để thành công đã được xác định, bổ sung cho các phương thức sản xuất nhanh "đúng lúc", sản xuất tinh gọn và phát triển nhanh.

Thứ hai, các thay đổi về công nghệ số, đặc biệt là chi phí kết nối (một phần rất quan trọng của chi phí giao dịch) đã giảm mạnh, từ đó dẫn đến những thay đổi trong sự phối hợp giữa các thành viên của mạng lưới chuỗi cung ứng.

Các nhà nghiên cứu đã xác nhận cấu trúc nút mạng lưới cung ứng, là một cách tổ chức mới, sử dụng những thuật ngữ như "Keiretsu", "Doanh nghiệp mở rộng", "Tổng công ty ảo", "Mạng sản xuất toàn cầu" và "Hệ thống sản xuất thế hệ tiếp theo". Nhìn chung, cấu trúc như thế sẽ định nghĩa là " nhóm những tổ chức bán độc lập, mỗi tổ chức có khả năng của mình, cộng tác theo các nhóm luôn thay đổi để phục vụ một hoặc nhiều thị trường khác nhau để có được các mục tiêu kinh doanh cụ thể cho sự hợp tác đó".

Độ quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng thể hiện rõ trong cuộc chiến 2019-2022 chống lại đại dịch coronavirus (COVID-19) đang hoành hành trên toàn thế giới. Trong thời kỳ đại dịch, các chính phủ ở mỗi quốc gia đã thực hiện hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng nội địa, đã có đủ nguồn cung cấp y tế, để hỗ trợ nhu cầu của họ và đủ để quyên góp phần thặng dư của họ cho các nhân viên y tế tuyến đầu ở các khu vực khác. Một vài tổ chức đã nhanh chóng phát triển chuỗi cung ứng trong và ngoài nước để nhập khẩu nhiều vật tư/ vacxin / thuốc y tế cần thiết.

Quản lý chuỗi cung ứng đa phần quan trọng đối với việc tự học hỏ, thích nghi của tổ chức . Các công ty có chuỗi cung ứng rộng hơn về mặt địa lý, kết nối đa dạng các khu vực thương mại với nhau, để trở nên hiệu quả và đổi mới hơn.

Hệ thống quản lý an ninh một chuỗi cung ứng sẽ trình bày trong ISO/IEC 28000 và ISO/IEC 28001 và các tiêu chuẩn liên quan do ISO và IEC cùng xuất bản. Quản lý chuỗi cung ứng chủ yếu dựa trên các lĩnh vực quản lý hoạt động, hậu cần, mua sắm và công nghệ thông tin, đồng thời phấn đấu cho phương thức tiếp cận tích hợp.

5. Phục hồi chuỗi cung ứng

Một yếu tố quan trọng của SCM là khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, được định nghĩa là "tồn tại, thích ứng hoặc biến đổi là năng lực của chuỗi cung ứng khi đối mặt với sự thay đổi".

Trong một thời gian dài, việc giải thích khả năng phục hồi theo nghĩa là khả năng phục hồi kỹ thuật (= tính mạnh mẽ) đã phổ biến trong quản lý chuỗi cung ứng, dẫn đến khái niệm về sự bền bỉ. Một cách triển khai phổ biến của ý tưởng này được đưa ra bằng cách đo lường thời gian tồn tại và thời gian phục hồi của chuỗi cung ứng, từ đó cho phép xác định các điểm yếu trong chuỗi.

Gần đây hơn, những diễn giải về khả năng phục hồi theo nghĩa là khả năng phục hồi sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái - xã hội đã dẫn đến các khái niệm về thích ứng và chuyển đổi, tương ứng.

Do đó, chuỗi cung ứng được hiểu là một hệ thống sinh thái - xã hội - tương tự như một hệ sinh thái (ví dụ: rừng) - có thể liên tục thích ứng với các điều kiện môi trường bên ngoài và - thông qua sự hiện diện của các tác nhân xã hội và khả năng nhìn xa của họ - cũng tự chuyển đổi vào một hệ thống mới về cơ bản.

Điều này dẫn đến sự diễn giải theo thứ tự của chuỗi cung ứng, nhúng nó vào một hệ thống của các hệ thống, cho phép phân tích các tương tác của chuỗi cung ứng với các hệ thống hoạt động ở các cấp độ khác nhau (ví dụ: xã hội, kinh tế chính trị, hành tinh Trái đất).

Ví dụ, ba thành phần của khả năng phục hồi này có thể được thảo luận đối với tắc nghẽn Kênh đào Suez năm 2021, khi một con tàu chặn kênh trong vài ngày. Kiên trì là sẽ "trả lại"; trong ví dụ này, đó là việc loại bỏ con tàu càng nhanh càng tốt để các hoạt động trở lại "bình thường".

Thích ứng có nghĩa là chấp nhận rằng hệ thống đã đạt đến trạng thái "bình thường mới" và hành động theo đó; ở đây, điều này có thể được thực hiện bằng cách chuyển hướng các tàu quanh mũi Châu Phi hoặc sử dụng các phương thức vận tải thay thế. Cuối cùng, chuyển đổi có nghĩa là đặt câu hỏi về các giả định về toàn cầu hóa, gia công phần mềm và chuỗi cung ứng tuyến tính và hình dung các giải pháp thay thế; trong ví dụ này, điều này có thể dẫn đến các chuỗi cung ứng địa phương và chuỗi cung ứng không còn cần đến các tuyến đường vận chuyển toàn cầu nữa.

6.Quy trình Tích hợp kinh doanh

SCM thành công đòi hỏi một sự thay đổi từ việc quản lý các chức năng đơn lẻ sang tích hợp những hoạt động vào những quy trình chuỗi cung ứng chính. Trong một tình huống ví dụ, một bộ phận mua hàng đặt hàng theo đơn hàng được yêu cầu bởi khách hàng cuối. Nhóm tiếp thị, để phục vụ nhu cầu của khách hàng, sẽ liên lạc với các nhà phân phối và nhà bán lẻ để tìm những nguồn cung cấp tốt nhất đáp ứng nhu cầu này. Thông tin được chia sẻ giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng chỉ có thể được tận dụng đầy đủ thông qua quy trình tích hợp.

quy trình tích hợp kinh doanh

Quy trình tích hợp kinh doanh trong chuỗi cung ứng là những công việc hợp tác giữa nhà cung cấp và người mua, thông tin được chia sẻ liên tục để phát triển sản phẩm và hệ thống chung. Theo Lambert và Cooper (2000), để vận hành chuỗi cung ứng tích hợp, yêu cầu những thông tin được cung cấp liên tục. Tuy vậy, tại các doanh nghiệp, nhà lãnh đạo có các kết luận rằng: nếu không thực hiện phương pháp tiếp cận theo quy trình ta sẽ không hoàn tất công việc tối ưu hóa các sản phẩm đó. Các quy trình chuỗi cung ứng quan trọng được Lambert (2004) nêu là:

 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý nhu cầu theo phong cách
 • Thực hiện đơn hàng (Phần mềm DMS)
 • Quản lý quy trình sản xuất (Phần mềm quản lý nhà máy sản xuất)
 • Quản lý quan hệ với nhà cung cấp
 • Phát triển và thương mại hóa sản phẩm
 • Quản lý dòng hàng trả

Phần lớn nhu cầu về quản lý đã được đề cập. Những doanh nghiệp tốt nhất sẽ có các đặc điểm tương tự, bao gồm các đặc điểm sau:

 • Hợp tác bên trong và bên ngoài
 • Các sáng kiến để giảm thời gian thực hiện công việc
 • Từ nhu cầu của khách hàng và thị trường việc phản hồi cần chặt chẽ hơn 
 • Dự đoán các cấp độ của khách hàng

Mọi người đều có thể đề xuất những quy trình kinh doanh, cung ứng quan trọng khác kết hợp các quy trình này mà Lambert đã nêu, chẳng hạn như:

Quy trình quản lý dịch vụ khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng là mối quan hệ giữa một tổ chức và khách hàng liên quan đến tổ chức đó. thông tin khách hàng được cung cấp từ dịch vụ khách hàng. Đồng thời thông tin thời gian thực về việc lên lịch và tính sẵn có của sản phẩm sẽ cung cấp cho khách hàng thông qua những giao diện với hoạt động sản xuất và phân phối của công ty. Các tổ chức thành công đã sử dụng các bước sau để xây dựng mối quan hệ với khách hàng:

 • Xác định các mục tiêu thỏa mãn lẫn nhau cho tổ chức và khách hàng
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ của khách hàng
 • Gây ra cảm xúc tích cực trong tổ chức và khách hàng

Quản lý kho

Quản lý kho hàng tồn liên quan đến việc đảm bảo hàng tồn kho đúng mức, đúng nơi, đúng lúc và đúng chi phí. Quản lý hàng tồn kho đòi hỏi phải có kế hoạch dự báo và định mức hàng tồn kho: dự báo giúp lập kế hoạch hàng tồn kho được tối ưu và chính xác.

Quá trình hoàn lại

Quá trình hoàn lại

Các kế hoạch chiến lược được đưa ra với các nhà cung cấp để hỗ trợ quá trình quản lý quy trình sản xuất và phát triển các sản phẩm mới. Trong các công ty có hoạt động mở rộng trên toàn cầu, việc tìm nguồn cung ứng có thể được quản lý trên cơ sở toàn cầu. Mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi là giảm nhiều thời gian cho công việc thiết kế và phát triển sản phẩm với kết quả như ý. Tính năng mua hàng giúp các hệ thống liên lạc, sẽ phát triển nhanh chóng, ví dụ như trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) và liên kết internet, để truyền đạt các yêu cầu có thể nhanh hơn.

Những hoạt động liên quan khác như mua nguyên liệu và sản phẩm từ những nhà cung cấp ở ngoài bao gồm lập kế hoạch nguồn lực, tìm nguồn cung ứng, đàm phán, đặt hàng, vận chuyển trong nước, lưu trữ, xử lý và đảm bảo chất lượng, nhiều hoạt động trong số đó bao gồm trách nhiệm phối hợp với các nhà cung cấp về các vấn đề lập kế hoạch, tính liên tục của nguồn cung cấp. (kiểm kê), bảo hiểm rủi ro và nghiên cứu các nguồn hoặc chương trình mới.

Hoạt động mua sắm gần đây đã được công nhận là một nguồn giá trị cốt lõi, phần lớn các sản phẩm và dịch vụ thuê ngoài bị thúc đẩy có chiều hướng gia tăng và trong hệ sinh thái toàn cầu, những thay đổi đó phải có mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa người bán và người mua.

Phát triển sản phẩm và thực hiện thương mại hóa

Tại đây, nhà cung cấp và khách hàng sẽ được tích hợp vào quá trình phát triển sản phẩm nhằm giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Khi rút ngắn chu kỳ sống của sản phẩm, những sản phẩm thích hợp thành công sẽ được phát triển và tung ra thị trường với lộ trình thời gian ngày càng ngắn hơn để những doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh.

Theo Lambert và Cooper (2000), quá trình phát triển và thương mại hóa sản phẩm của những nhà quản lý luôn:

 • Phối hợp với quản lý quan hệ khách hàng để xác định chính xác và rõ ràng  nhu cầu của khách hàng;
 • Lựa chọn nguyên vật liệu và nhà cung cấp kết hợp với mua sắm; và
 • Phát triển công nghệ trong quy trình sản xuất để sản xuất và tích hợp công nghệ đó vào quy trình chuỗi cung ứng một cách tốt nhất giữa sản phẩm và thị trường.

Các chi phí, chất lượng, giao hàng và thị phần mục tiêu của sản phẩm đã chứng minh là có tác động lớn đến việc tích hợp những nhà cung cấp tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới. những nhà cung cấp được khai thác như là tài nguyên mới, đòi hỏi một quá trình chuyên sâu, đặc trưng của sự phát triển và chia sẻ về công nghệ, nhưng nó cũng liên quan đến việc quản lý các vấn đề sở hữu trí tuệ. ,/p>

Quy trình quản lý sản xuất

Quá trình sản xuất, sản xuất và cung cấp sản phẩm cho các kênh phân phối dựa trên các kết quả trong quá khứ. Quy trình sản xuất luôn linh hoạt đáp ứng được khả năng tùy biến hàng loạt và những thay đổi của thị trường.

Đơn đặt hàng là các quy trình hoạt động dựa trên cơ sở đúng lúc (JIT) với kích thước lô tối thiểu. Những thay đổi trong quy trình sản xuất dẫn đến thời gian chu kỳ sản phẩm ngắn hơn, đồng nghĩa với việc cải thiện việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các khả năng khác. Quy trình này quản lý các hoạt động liên quan đến lập kế hoạch, lập lịch trình và hỗ trợ hoạt động sản xuất, ví dụ như xử lý, vận chuyển, lưu trữ và phân chia thời gian của các bộ phận liên quan, hàng tồn kho tại địa điểm sản xuất trong quá trình làm việc và tính linh hoạt tối đa trong việc điều phối các tổ hợp địa lý và cuối cùng là trì hoãn các hoạt động phân phối vật lý.

Phân phối vật lý

Điều này liên quan đến sự di chuyển của một sản phẩm hoặc dịch vụ đã hoàn thành đến khách hàng. Trong phân phối vật lý, khách hàng là điểm đến cuối cùng của kênh tiếp thị và tính sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ là một phần không thể thiếu trong nỗ lực tiếp thị của mỗi bên tham gia chuỗi. Cũng nhờ quá trình phân phối vật lý mà thời gian và không gian của dịch vụ khách hàng trở thành một bộ phận cấu thành của hoạt động marketing. Do đó, nó liên kết kênh tiếp thị với khách hàng của nó (tức là nó liên kết các nhà sản xuất, nhà bán buôn và nhà bán lẻ).

Quan hệ và Gia công phần mềm đối tác

Điều này không chỉ bao gồm việc thuê / mua nguyên vật liệu và linh kiện bên ngoài, mà còn bao gồm cả việc thuê ngoài các dịch vụ chỉ cung cấp nội bộ theo truyền thống. Logic của xu hướng này là công ty sẽ ngày càng tập trung vào những hoạt động đó trong chuỗi giá trị nơi mà thuê ngoài mọi thứ khác và nó mang lợi thế đặc biệt.

Sự chuyển dịch này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực hậu cần, nơi mà việc cung cấp vận chuyển, kiểm soát và lưu trữ hàng tồn kho sẽ được giao cho thầu phụ, đối tác hậu cần cho, hoặc những chuyên gia khác. Hơn nữa, việc kiểm soát và quản lý mạng lưới các nhà cung cấp và đối tác phải đòi hỏi sự kết hợp tham gia của địa phương và trung ương: những quyết định chiến lược sẽ thực hiện tập trung, trong khi kiểm soát và giám sát hoạt động nhà cung cấp và mối liên hệ mỗi ngày với các bên hậu cần, được quản lý tốt nhất tại địa phương.

Đo lường hiệu suất

Các chuyên gia nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ từ việc tích hợp khách hàng lớn và nhà cung cấp liên quan đến thị phần và lợi nhuận. Tận dụng khả năng của nhà cung cấp và nhấn mạnh chuỗi cung ứng có quan điểm dài hạn trong mối quan hệ với khách hàng, sẽ tương quan với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Khi Logistic trở thành một yếu tố rất quan trọng trong việc tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh, thì việc đo lường hiệu quả hoạt động logistic ngày càng trở nên quan trọng, bởi vì hoạt động có lãi và không có lãi ngày càng thu hẹp do không có sự khác biệt lớn. A.T. Kearney Consultants (1985) lưu ý rằng các doanh nghiệp muốn cải thiện về năng suất tổng thể nên tham gia vào việc đo lường hiệu suất toàn diện của mình.

Theo các chuyên gia, Các thước đo nội bộ thường được doanh nghiệp thu thập và phân tích, bao gồm dịch vụ khách hàng, chi phí và năng suất, đo lường chất lượng và tài sả. Hiệu suất bên ngoài được đo lường thông qua các thước đo cảm nhận của khách hàng và điểm chuẩn là "phương pháp hay nhất".

Quản lý kho bãi

Để giảm chi phí và chi phí của công ty, quản lý kho bãi quan tâm đến việc giảm chi phí nhân sự, chi phí lưu trữ và quyền điều động với giao hàng đúng hẹn, phương tiện bốc xếp với diện tích phù hợp, hệ thống phần mềm quản lý kho, v.v.

Quản lý công việc

Tích hợp chặt chẽ các nhà cung cấp và khách hàng vào một quy trình làm việc (hoặc quy trình kinh doanh) và do đó đạt được một chuỗi cung ứng hiệu quả và hiệu quả là mục tiêu chính của quản lý công việc.

7. Phần mềm Logistic và quản lý chuỗi cung ứng  của 2SOFT

 Phần mềm Logistic và quản lý chuỗi cung ứng của 2SOFT

Để đáp ứng vận hành các nút mạng trong chuỗi cung ứng hiệu quả và trơn tru. Tính năng phần mềm mà Esell phân phối như sau:

Để dùng thử miễn phí vui lòng click đăng ký ngay phần mềm 2SOFT

8. Thực trạng Logistic Việt Nam và Tại sao nên theo học ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng?

Tại Việt Nam, do thương mại điện tử đã phát triển mạnh từ năm 2018 dẫn đến nhu cầu Logistic và quản lý chuỗi cung ứng phát triển theo, nhưng nhân lực của ngành không đủ đáp ứng cả về số lượng lẫn chất lượng. Các công ty local trong chuỗi mặc dù đã có những công nghệ quản lý mới và mở rộng độ bao phủ trên toàn quốc và công ty nước ngoài với nền tảng và kinh nghiệm chuỗi cao nhưng chỉ đáp ứng khoảng ~ 39.68% nhu cầu về Logistic và cung ứng của ngành

Viện Nghiên cứu Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát có khoảng ~54% doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh thiếu nhân sự / quản lý có năng lực và kinh nghiệm ngành. Bên cạnh đó, hơn 32% doanh nghiệp có nhu cầu gửi nhân viên /cán bộ tu nghiệp / bồi dưỡng thêm kiến thức ngành.

Từ nhu cầu thực tế và cấp bách, các trường đại học ở Việt Nam nên cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện từ cơ bản đến nâng cao trong và ngoài nước, có kịch bản và mô phỏng thực tế hệ thống Logistic và quản lý chuỗi cung ứng để người học có cơ hội tích lũy kinh nghiệm ngay.

Những địa phương có tiềm năng phát triển dịch vụ cảng biển và logistics như Sài gòn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh hòa, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh… nên tập trung huấn luyện nhân sự/ quản lý có năng lực, xây dựng cơ chế và chính sách, tổ chức và quản lý nhằm nâng cao khả năng logistics hiện đại đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành.

Tại sao nên học ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng?

1. Mức lương cạnh tranh

Tại thị trường logistics Việt Nam mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác tùy chính sách công ty như sau:

 • Nhân viên mới (fresher) sẽ nhận khoảng 350-450 USD /tháng
 • Nhân viên quản lý khoảng 3.200~4.200 USD / tháng
 • Giám đốc quản lý chuỗi cung ứng khoảng ~ 5.200 – 7.200 USD / tháng

2. Nhiều công ty tuyển dụng

Do thiếu hụt nhân lực theo phân tích trên, nên các công ty logistics luôn đăng tuyển nhiều vị trí từ nhân viên đến quản lý cấp cao. các công việc như sau:

 • Nhân viên hoạch định /điều phối / phân tích sản xuất: phân tích dữ liệu đầu vào, đầu ra của quá khứ, xác định nhu cầu hiện tại và tương lai, từ đó lập kế hoạch phát triển sản xuất chuỗi cung ứng.
 • Nhân viên thu mua: Dựa vào nhu cầu của đơn hàng, kết nối nhà cung cấp để tìm nguồn nguyên liệu/sản phẩm cung ứng, phát  triển mối quan hệ hợp tác dài lâu với nhà cung cấp.
 • Nhân viên kiểm kê: Kiểm tra và giám sát chất lượng của sản phẩm, bám sát dòng chảy hàng hóa, kết nối với các kho hàng và phân phối sản phẩm tối ưu.
 • Nhân viên quản lý sản phẩm: Làm việc cùng nhân viên thu mua, điều phối và giao hàng để đảm bảo quy  trình phân phối hàng hóa hoạt động thông suốt và hiệu quả.
 • Điều phối viên vận tải: duy trì mối quan hệ với các nhà xe vận tải và khách hàng để đảm bảo sản phẩm được giao hàng đúng hạn

Bên cạnh đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm thêm của một số lĩnh vực có liên quan đến logistics và quản lý chuỗi cung ứng như: Nhân viên Forwarding, Nhân viên khai báo thủ tục hải quan, nhân viên bảo hiểm hàng hóa và dịch vụ vận tải đường bộ / đường biển, nhân viên thanh toán, nhân viên kinh doanh…

Bạn có thể làm việc tại các công ty trong nước, công ty nước ngoài hoặc thậm chí các công ty đa quốc gia. Điều này sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội để khám phá những vùng đất mới và tích lũy được vốn kinh nghiệm dồi dào cho bản thân.

3. Có khả năng thực tập tại công ty lớn

Theo học ngành logistics hiện nay, sinh viên sắp ra trường không khó để tìm kiếm một công việc thực tập sinh tại công ty mong muốn. Là nơi rất tốt để tích lũy kinh nghiệm và phát huy kiến thức đã học ở trường, từ đó nhiều cơ hội làm việc ngay sau khi kết thúc thực tập cũng như dễ dàng tìm được việc ưng ý tại công ty khác, có cơ hội tu nghiệp để nâng cao khả năng chuyên môn.

4. Có khả năng thăng tiến trong công việc

Nếu bạn đủ đam mê và nhiệt huyết để theo học ngành logistics, sau khi đi làm bạn có cơ hội trao dồi, nâng cao kiến thức, các quy trình và phương thức vận hành của từng nút trong mạng chuỗi cung ứng. Các kỹ năng như ứng xử, nghệ thuật đàm phán, phát triển mối quan hệ sẽ được phát huy tối đa.

5. Nhân sự ngành logistic thiếu hụt

Từ nội dung phân tích ở trên, thị trường nhân sự logistics đang thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng, là triển vọng tốt dành cho các sinh viên ngành logistics dễ dàng có công việc ổn định và chất lượng.

Theo học ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng ở đâu?

Sinh viên tùy khả năng, lựa chọn các trường công lập / dân lập uy tín đào tạo chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng sau:

 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Kinh tế TPHCM
 • Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Khoa Quốc tế Đại học quốc gia TPHCM
 • Đại học FPT
 • Đại học RMIT
 • Đại học Tôn Đức Thắng
 • VILAS - Trường Hàng Không và Logistics Việt Nam
 • Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng EDINS

9. Lời kết

Trong bài viết này, Esell đã đem đến Định nghĩa Logistic và quản lý chuỗi cung ứng? và 1 số thông tin về mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của chuỗi cung ứng, các thông tin hữu ích giúp bạn tìm hiểu về thực trạng và cơ hội nghề nghiệp khi theo học ngành logistic.

Để tìm hiểu, tư vấn thêm hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 08968 55539 hoặc click chuột vào Phần mềm DMS với tính năng logistics và quản lý chuỗi cung ứng để tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích khác.

Xin cám ơn bạn đã dành chút ít thời gian xem bài viết này. Chúc bạn thành công!

phần mềm dms 2soft miễn phí

Các bài viết phần mềm dms liên quan của 2SOFT

Esell rất hân hạnh phục vụ Quý khách!.

Chia sẻ:

Bình luận (email của bạn sẽ không hiển thị khi gửi nội dung, dấu * buộc phải nhập)


 
 
 

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng bài.